ICONIC INTRAVENOUS (IV) THERAPY

ICONIC INTRAVENOUS (IV) THERAPY

โปรแกรมการให้อาหารเสริมทางหลอดเลือดดำ โดยมีหลากหลายสูตรให้เลือกตามความต้องการ เช่น สูตรล้างพิษตับ, สูตรเพื่อผิวพรรณ, สูตรควบคุมน้ำหนัก, สูตรป้องกันหวัดและภูมิแพ้ เป็นต้น

ICONIC SCREENING

ICONIC SCREENING

โปรแกรมการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบด้วยการตรวจวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ และการตรวจวัดองค์ประกอบ และมวลสารของร่างกายด้วยเครื่อง Inbody เช่น มวลไขมัน, มวลกล้ามเนื้อ, และการบวมน้ำในส่วนต่างๆ ของร่างกาย


ICONIC ANTI-AGING PROGRAM

ICONIC ANTI-AGING PROGRAM

โปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรทั้งการตรวจระบบหลักของร่างกายและ การตรวจพิเศษทางศาสตร์แห่งการชะลอวัยของเพศชายและหญิง เพื่อวางเป้าหมายแก้ไขอาการของความเสื่อมถอยในแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง

ICONIC SPECIAL EXCLUSIVE PROGRAM

ICONIC SPECIAL EXCLUSIVE PROGRAM

โปรแกรมการตรวจพิเศษเพื่อการดูแลเฉพาะด้าน เช่น การตรวจสารพิษโลหะหนักในเลือดหรือปัสสาวะ, โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก, โปรแกรมการตรวจภาวะภูมิแพ้และการอักเสบ, โปรแกรมผิวสวย และโปรแกรมอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง (Chronic Fatigue Syndrome)


ICONIC SIGNATURE PROGRAM

ICONIC SIGNATURE PROGRAM

โปรแกรมดูแลแบบองค์รวมทั้งการฟื้นฟูภายในตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย และการดูแลผิวพรรณภายนอกให้สดใสเปล่งปลั่งจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เอกลักษณ์เฉพาะที่ไอคอนนิกคลินิกเท่านั้น