ICONIC INTRAVENOUS (IV) THERAPY

ICONIC INTRAVENOUS (IV) THERAPY

โปรแกรมการให้อาหารเสริมทางหลอดเลือดดำ โดยมีหลากหลายสูตรให้เลือกตามความต้องการ เช่น สูตรล้างพิษตับ, สูตรเพื่อผิวพรรณ, สูตรควบคุมน้ำหนัก, สูตรป้องกันหวัดและภูมิแพ้ เป็นต้น

ICONIC SCREENING

ICONIC SCREENING

โปรแกรมการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบด้วยการตรวจวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ และการตรวจวัดองค์ประกอบ และมวลสารของร่างกายด้วยเครื่อง Inbody เช่น มวลไขมัน, มวลกล้ามเนื้อ, และการบวมน้ำในส่วนต่างๆ ของร่างกาย


ICONIC ANTI-AGING PROGRAM

ICONIC ANTI-AGING PROGRAM

โปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรทั้งการตรวจระบบหลักของร่างกายและ การตรวจพิเศษทางศาสตร์แห่งการชะลอวัยของเพศชายและหญิง เพื่อวางเป้าหมายแก้ไขอาการของความเสื่อมถอยในแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง

ICONIC SPECIAL EXCLUSIVE PROGRAM

ICONIC SPECIAL EXCLUSIVE PROGRAM

โปรแกรมการตรวจพิเศษเพื่อการดูแลเฉพาะด้าน เช่น การตรวจสารพิษโลหะหนักในเลือดหรือปัสสาวะ, โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก, โปรแกรมการตรวจภาวะภูมิแพ้และการอักเสบ, โปรแกรมผิวสวย และโปรแกรมอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง (Chronic Fatigue Syndrome)


ICONIC PERSONALZED NUTRITIONAL SUPPLEMENT

ICONIC PERSONALZED NUTRITIONAL SUPPLEMENT

โปรแกรมอาหารเสริมสูตรเฉพาะบุคคล โดยอาศัยผลการตรวจต่างๆ แล้วนำมาปรุงสูตรเฉพาะให้กับบุคคลนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลมากที่สุด

ICONIC SIGNATURE PROGRAM

ICONIC SIGNATURE PROGRAM

โปรแกรมดูแลแบบองค์รวมทั้งการฟื้นฟูภายในตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัย และการดูแลผิวพรรณภายนอกให้สดใสเปล่งปลั่งจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เอกลักษณ์เฉพาะที่ไอคอนนิกคลินิกเท่านั้น