About Us

Iconic Clinic
คลินิกเวชกรรมด้านผิวพรรณความงาม ชะลอวัย และศัลยกรรม

Iconic Clinic ศูนย์รวมเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านผิวพรรณและความงามแบบครบวงจรมาตรฐานระดับสากล ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพผิวพรรณและความงาม โดยคัดสรรเลือกใช้นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีการดูแลรักษาที่ทันสมัยจากต่างประเทศ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ยาและเวชสำอางที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย โดยผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลและจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย (อ.ย.) เน้นการดูแลรักษาด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์และผิวพรรณ ที่มีประสบการณ์ด้านความงามไม่ต่ำกว่า 10 ปี ผนวกกับความรู้และความสามารถทางการแพทย์ พร้อมให้คำปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดและให้บริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถตอบโจทย์ความงามทุกความต้องการได้อย่างตรงจุด เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดและยั่งยืนอย่างแท้จริง พร้อมด้วยบริการจากทีมงานที่มีคุณภาพ เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการดูแลผิวพรรณ

Iconic Clinic จึงให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและมีการประเมินทดสอบพนักงานที่คอยให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ด้วยบริการที่อบอุ่น เอาใจใส่และได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการอย่างสูงสุดด้วยมาตรฐานการบริการระดับ Hi-End ด้วยความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เราจึงไม่หยุดพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมทางความงาม โดยนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) มาปรับใช้ผสมผสานศาสตร์การแพทย์ความงามสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ชัดเจนถูกต้อง ตรงจุด คลายปัญหาและความกังวลใจ ทำให้ลูกค้าที่เข้ารับบริการได้รับผลลัพธ์ด้านความงามที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และประทับใจ เพื่อให้ทุกคน “ดูดีที่สุด ในแบบที่คุณเป็น”

Iconic Clinic เปิดให้บริการด้านผิวพรรณความงาม เวชศาสตร์ชะลอวัยและศัลยกรรมความงาม ภายใต้แนวคิด “อยากให้ทุกคนดูดีที่สุด ในแบบของคุณเอง BE YOUR OWN ICON” โดยเน้นการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ ชะลอวัย จากภายในสู่ภายนอกและภายนอกสู่ภายใน พร้อมปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอก เพื่อความดูดีอ่อนเยาว์ให้ยาวนานที่สุด ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์สูง ด้วยโปรแกรมการดูแลรักษาทั้งร่างกาย (The Whole Body) แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

        1.กลุ่มผิวพรรณและเลเซอร์ (Skin and Laser)

บริการดูแลรักษาผิวพรรณ ปรับสภาพผิวด้วยทรีตเมนต์และเลเซอร์ที่ทันสมัยและดีที่สุด

ผสมผสานศาสตร์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและการใช้ผลิตภัณฑ์ยาและเวชสำอางที่มีคุณภาพ

มีความปลอดภัยควบคู่กับการรักษา

       2.กลุ่มปรับรูปหน้า (Facial Design)

บริการด้านการปรับรูปหน้า ด้วยโบท็อกและฟิลเลอร์ โดยเทคนิคเฉพาะของ Iconic Clinic

ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญสูง ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย

(อ.ย.), USA FDA และผ่านการรับรองจากนานาชาติว่าปลอดภัย

      3.กลุ่มชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging)

บริการดูแลรักษาและฟื้นฟูร่างกายทุกระบบไปพร้อมๆ กัน ด้วยการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการซ่อม-สร้าง

ถึงระดับเซลล์ ซึ่งเป็นวิธีที่เคยทำการรักษาให้เหล่าคนดังระดับโลกมาแล้วมากมาย จนทำให้ได้รับการยอมรับ

จากผู้ที่แสวงหาทางเลือกใหม่ทางการแพทย์และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

เป็นการดูแลจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง

       4.กลุ่มศัลยกรรมความงาม (Cosmetic Surgery)

บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามเสริมจมูก, ตา, ดึงหน้า เป็นต้น 

ด้วยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์สูง

Iconic Clinic (ไอคอนนิก คลินิก) เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับ Hi-End เราจึงเลือกคัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมกับบรรยากาศการตกแต่งคลินิกอย่างลงตัวที่จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายตลอดการรับบริการ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทางคลินิกจะช่วยรังสรรค์ผิวพรรณและความงามให้กับคุณ เราพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับความประทับใจไม่รู้ลืม

คณะแพทย์ของ Iconic Clinic เป็นทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์ความชำนาญสูง ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการดูแลรักษาทางด้านความงามโดยเฉพาะ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆ พยาบาลวิชาชีพ และสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

Iconic Clinic บริการด้านความงามที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง  นำโดย  ศ.ดร.นพ. ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย  หัวหน้าทีมแพทย์และที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลผิวพรรณความงามและเลเซอร์  การปรับรูปหน้า เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ศัลยกรรมความงาม ที่สามารถช่วยให้คำปรึกษาปัญหาของท่านได้อย่างตรงจุด


ศ.ดร.นพ.ปิติ พลังวชิรา

คณบดีผู้ ก่อตั้งสำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ที่ปรึกษาสำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

นพ.สรัลชัย เกียรติสุระยานนท์

ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า